Obec Volenice

Archiv

nález klíčů

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/nalez-klicu-volenice.doc


Výstava kočárků

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/vystava.pdf


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 4/2017

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/pozvanka.pdf


Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/17211

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/uzavirka-krejnice.pdf


Mateřská škola -provoz o prázdninách

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/materska-skola-provoz-o-prazdninach.pdf


Upozornění - odpady

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/upozorneni-odpady.pdf


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/cevak-2016.pdf


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 3/2017

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva.pdf


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 2/2017

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20170317100938.pdf


Krajské volby 2016 - výsledky

výsledky voleb

opis výsledku hlasování - okrsek 1 (Volenice) - strana 1

opis výsledku hlasování - okrsek 1 (Volenice) - strana 2

opis výsledku hlasování - okrsek 2 (Tažovice) - strana 1


Informace o době a místě konání voleb

strana 1


Zapisovatelé okrskových volebních komisí

strana 1


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

strana 1


Žádost o spolupráci při ochraně lesa

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180221120947.pdf


Výsledky hlasování do Senátu Parlamentu ČR

1. kolo

  strana 1

  strana 2

2. kolo

  strana 1

  strana 2


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

strana1

strana 2

strana 3


E-on - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

strana 1


Informace o době a místě konání voleb

strana 1


Zapisovatelé okrskových volebních komisí

strana 1


Minimální počet členů okrskových volebních komisí

strana 1


Potřebné počty podpisů voličů

strana 1

strana 2


Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014

strana 1


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 2/2014

strana 1


Informace o době a místě konání voleb

strana 1


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

strana 1


Jmenování zapisovatelů okrskových komisí

strana 1


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013

výsledky voleb


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Zapisovatelé okrskových volebních komisí

Zapisovatelé okrskových volebních komisí


Počet členů okrskových volebních komisí

Počet členů okrskových volebních komisí


ČEVAK - Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného

ČEVAK - Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného ČEVAK - Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného ČEVAK - Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje NOUZOVÝ STAV

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje NOUZOVÝ STAV VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje NOUZOVÝ STAV VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje NOUZOVÝ STAV


Prezidentské volby - výsledky 2. kola

Prezidentské volby - výsledky 2. kola Prezidentské volby - výsledky 2. kola


Zapisovatelé okrskových volebních komisí

Zapisovatelé okrskové volební komise


Počet členů okrskových volebních komisí

Počet členů okrskových volebních komisí


27.8.2012

27.8.2012


13.08.2012

13.08.2012


Tisk článku

Výroční zpráva za rok 2010

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Volenice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 

Tisk článku

OBECNÍ ÚXAD VOLENICETisk článku

Výroční zpráva za rok 2009

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Volenice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 

Tisk článku

Volenice

Volenice


Ohrazenice

Obec Volenice oznamuje..(odprodání pozemku)


Volenice


Tisk článku

Výroční zpráva za rok 2008

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Volenice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 

Tisk článku
Veřejná vyhláška - Mačiský potok
více
Informace - nabídka zaměstnání
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Výběroví řízení Městská policie Strakonice
více
Výsledky voleb II. kolo
více
Výzva na zakázku malého rozsahu na dodávku - Zpracování projektové dokumentace na opravu a dostavbu kanalizace v obci Volenice,včetně rekonstrukce čistírny odpadních vod.
více
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 2/2018
více
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2018
více
Záměr - pacht pozemků
více
Záměr směnit pozemky v majetku obce za pozemky právnické osoby
více
Záměr odprodat část pozemku p.č.297/1 KN v k.ú,Tažovice
více
Záměr pronajmout nebytové prostory -místnost ve zdravotním středisku č.p.41
více
Záměr pronájmout neb. prostory - Garáž č.p.41 Volenice
více
Záměr odprodat pozemky 439/1 a 440/2 KN , k.ú tažovice
více
Záměr odprodat p.č.139/1 a 297/1 KN v k.ú Tažovice
více
Záměr -odprodat část pozemku p.č.297/1 KN v k.ú.Tažovice
více
Záměr směnit pozemky v majetku obce Volenice
více
Záměr - snížit nájem nebytových prostor - Kadeřnictví
více
Záměr na pronájem obchodu Potravin č.p 8
více
Výzva na zakázku malého rozsahu na stavební práce - Výměna výplní otvorů č.p.51 a č.p.8
více


Ziveobce.cz