Obec Volenice

EUD
Zasedání zastupitelstva JK
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu v obci Novosedly, Kladruby
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 - SMOOS
Dražební vyhláška - elektronická dražba
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/1709 Kraselov
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška - stanovení rozsahu záplavového území - Novosedelský potok
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Zasedání zastupitelstva obce Volenice č.4/2018
Nález klíčů
Veřejná vyhláška Novosedelský potok
Návrh veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy- Novosedelský potok
Informace - odečty elektroměrů a plynoměrů
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2017
Pouťová zábava 2018
Zasedaní Zastupitelstva obce Volenice č.3/2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
Pozvánka - DEN MATEK
Zápis do 1. třídy ZŠ Volenice
Veřejná vyhláška Plzeňský kraj
Oznámení - ustanovení opatrovníka
INFORMACE - Poplatky za odpady 2018
Pozvánka na Zasedání obce Volenice č.1/2018 - které se koná 15.3.2018 od 19.00 hod.
Oznámení tvorby dokumentace sítě NN
Veřejná vyhláška -Mačický potok
Návrh veřejné vyhlášky - Mačický potok
Veřejná vyhláška - projednání návrhu územního plánu Frymburk
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Volenice
Rozpočet nákládů a výnosů ZŠ a MŠ Volenice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Novosedelský potok
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2017
Návrh střednědobého výhledu MŠ a ZŠ Volenice
Návrh rozpočet nákladů a výnosů MŠ a ZŠ Volenice
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR 2017
Návrh veřejné vyhlášky - Novosedelský potok
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
Prodej pozemkové parcely č.167/2 - v k.ú Tažovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č. 5/2017
Střednědobý rozpočtový výhled SMOOS 2019-2021
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Rozhodnutí - uzavírka Tažovice
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 16.6.17
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 14.6.2017
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/17222
Závěrečný účet DSO za rok 2016
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy
NÁVRH Závěrečný účet DSO SMOOS 2016
Závěrečný účet DSO
Rozhodnutí uzavírka Strašice
Veřejná vyhláška -odbor dopravy
Oznámení o ukončení bonitovaných jednotek
Závěrečný účet SOSP 2016
Oznámení /BPEJ/
Zahájení aktualizace BPEJ
Veřejná vyhláška -přechodné úpravy provozu
SOSP Rozpočet 2017
SMOOS Rozpočet 2017
Rozpočet 2017 -SOSP
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 1/2017
Vyhlášení platnosti -obnoveného katastrálního operátu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 4/2016
Veřejná výzva na funkci účetní obce Volenice
Návrh rozpočtu na rok 2017 SOSP
Oznámení - částečná revize v KN - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Ohrazenice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 2/2016
Oznámení - obnova katastrálního operátu
Závěrečný účet za rok 2015 SOSP
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 1/2016
Exekuční příkaz
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 7/2015
Vyhláška - Jaroslav Holák
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně iden. vlastníkem
Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Finanční úřad ve Strakonicích - Informace k dani z nemovitostí na rok 2013
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení,..
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Návrh rozpočtu na rok 2013 - SMOOS
Návrh rozpočtu na rok 2013 - SOSP
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje 2012
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení
e-on - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
Nařízení města Strakonice č. 5/2012
Závěrečný účet DSO za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011
Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Návrh závěrečného účtu obce Volenice za rok 2011
Veřejné výběrové řízení
Pozvánka na I. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Městský úřad Strakonice - Oznámení (Domovní čistírna odpadních vod)
Městský úřad Strakonice - Územní rozhodnutí
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Městský úřad Strakonice - Oznámení zhájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí (demolice mostu)
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí "Zemní kabel NN 0,4 kV"
Městský úřad Strakonice - Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby
Finanční úřad - zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od r. 2011
Finanční úřad - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, splatnost daně z nemovitostí
Výzva k přihlášení k nalezené věci
Městský úřad Strakonice - Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí "Stavební úpravy a nástavba skladu pesticidů"
Městský úřad Strakonice - Sdělení "Zemní kabel NN 0,4 kV"
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Městský úřad Strakonice-oznámení "Prodloužení obecního vodovodu a kanalizace, Volenice"
Městský úřad Strakonice-oznámení "Stavební úpravy a nástavba skladu pesticidů"
Městský úřad Strakonice - oznámení "přístavba a stavební úpravy r. domu č.p. 86"
Zápis do I. třídy ZŠ a MŠ VOLENICE
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice
SMOOS - návrh rozpočtu na rok 2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Návrh rozpočtu na rok 2011
Městský úřad Strakonice - Kabelové vedení a přípojka NN Ohrazenice (rozhodnutí)
Návrh rozpočtu roku: 2011
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí o umístění stavby
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Městský úřad Strakonice - oznámení "Kabelové vedení NN Ohrazenice"
Volby do zastupitelstva obce
Městský úřad Strakonice - oznámení
Doba a místo konání voleb do zastupitelstva obce Volenice
e-on - upozornění vlastníkům nemovitostí
Městský úřad Strakonice - oznámení
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
Vyhlášení popisu věci
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce Volenice
Závěrečný účet za rok 2009
Závěrečný účet DSO za rok 2009
Návrh závěrečného účtu obce Volenice za rok 2009
Výsledky voleb Volenice
Výsledky voleb Tažovice
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení,...(El.vedení NN, Volenice)
Výsledná kalkulace ceny roku 2009
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb (Volenice)
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb (Tažovice)
Městský úřad Strakonice (Odbor - stavební úřad)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.4.2010
OÚ Volenice - zapisovatelé okrskových volebních komisí
OÚ Volenice - počet a sídla volebních okrsků
Městský úřad Strakonice (Odbor - stavební úřad)
Oznámení zahájení správního řízení
OÚ Volenice - počet členů okrskových volebních komisí
Výzva Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, pro vlastníky lesa
Městský úřad Strakonice rozhodnutí
Zápis do mateřské školy na školní rok 2010/2011
Zákl. informace správce daně k podání daň. přiznání k dani z příjmů fyz. osob
Městský úřad Strakonice OZNÁMENÍ
Veřejně prospěšné práce (Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001)
Zápis do 1. třídy v ZŠ a MŠ VOLENICE
Návrh rozpočtu na rok 2010 - SOSP
Návrh rozpočtu na rok 2010 - SMOOS
Veřejně prospěšné práce I
USNESENÍ (dražební vyhláška)
Závěrečný účet za rok 2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (za rok 2008)
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009
Veřejná vyhláška - územní plán obce
Zápis do mateřské školy na školní rok 2009/2010
Veřejná vyhláška - územní plán obce
Veřejná výzva
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.4
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.3
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.2
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.1
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - příjmy, str.2
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - příjmy, str.1
Upozornění - číslo účtu
Formulář - kácení dřevin
Formulář - číslo popisné
Platné občanské průkazy - VI.
Platné občanské průkazy - V.
Platné občanské průkazy - IV.
Platné občanské průkazy - III.
Platné občanské průkazy - II.
Platné občanské průkazy - I.
Zasedání zastupitelstva JK
více
Peklo Štěchovice
více
Vánoční koncert
více
Mikuláš 2018
více
Výzva k vyzvednutí zásilky Ježek Luboš
více
Výzva k vyzvednutí zásilky Šlinc Karel
více
Kulturní akce Volyně
více
Divadlo 2.12.2018
více
Plán akcí Strakonice
více
Výzva k vyzvednutí zásilky Angelika Rudolf
více
Výzva k vyzvednutí zásilky Ježek Luboš
více
Návrh rozpočtu roku 2019
více
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu v obci Novosedly, Kladruby
více
Doteky Vánoc
více
Záměr odprodat část pozemku p.č.139/1 KN v k.ú Tažovice
více
Poslední Leč
více
Zájezd - Vánoční Praha
více
Kulturní akce na prosinec 2018
více
Zastupitelstvo obce 2018 - 2022
více
Rozpočtový výhled SOSP
více
Návrh rozpočtu na rok 2019 SOSP
více
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Volenice
více
Rozpočtové opatření č.10
více
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
více
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
více
Návrh rozpočtu na rok 2019 - SMOOS
více


Ziveobce.cz