Obec Volenice

EUD
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 16.6.17
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 14.6.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 4/2017
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/17222
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/17211
Závěrečný účet DSO za rok 2016
Upozornění - odpady
Mateřská škola -provoz o prázdninách
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy
NÁVRH Závěrečný účet DSO SMOOS 2016
Závěrečný účet DSO
Rozhodnutí uzavírka Strašice
Veřejná vyhláška -odbor dopravy
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016
Oznámení o ukončení bonitovaných jednotek
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 3/2017
Závěrečný účet SOSP 2016
Oznámení /BPEJ/
Zahájení aktualizace BPEJ
Veřejná vyhláška -přechodné úpravy provozu
SOSP Rozpočet 2017
SMOOS Rozpočet 2017
Rozpočet 2017 -SOSP
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 2/2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 1/2017
Vyhlášení platnosti -obnoveného katastrálního operátu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 4/2016
Veřejná výzva na funkci účetní obce Volenice
Návrh rozpočtu na rok 2017 SOSP
Oznámení - částečná revize v KN - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Ohrazenice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 3/2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 2/2016
Oznámení - obnova katastrálního operátu
Závěrečný účet za rok 2015 SOSP
Hodnocení kvality pitné vody
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 1/2016
Exekuční příkaz
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 7/2015
Vyhláška - Jaroslav Holák
Oznámení - revize katastru nemovitostí
Oznámení - obnova katastrálního operátu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 5/2015
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně iden. vlastníkem
Veřejná vyhláška -zlepšování kvality ovzduší
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 4/2015
Opatření obecné povahy č.1/2015
Opatření obecné povahy -bobr evropský
ZŠ a MŠ Volenice - návrh kandidáta do školské rady
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 3/2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 2/2015
Závěrečný účet DSO za rok 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Projekt CZ .1.04/2.1.00/03.00015
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 1/2015
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Volenice
Zápis do 1. třídy základní školy
Informace k dani z nemovitých věcí
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 7/2014
Návrh rozpočtu na rok 2015 - SOSP
Návrh rozpočtu na rok 2015 - SMOOS
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 6/2014
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Volenice
E-on - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 4/2014
Oznámení o obnově katastrálního operátu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 3/2014
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 2/2014
Usnesení o opakované dražbě
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 1/2014
Oznámení o obnově katastrálního operátu
Oznámení o částečné revizi katastru nemovitostí
Usnesení - Dražební vyhláška byt
Stanovisko - Ministerstvo životního prostředí
Usnesení - Dražební vyhláška dům
Usnesení - likvidace dědictví po Josefu Žigovi - dražební vyhláška
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 7/2013
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 6/2013
Veřejná vyhláška - Jihočeský kraj
Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 5/2013
Oznámení o zahájení správního řízení - Karel Šlinc
ČEVAK - Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného
Závěrečný účet za rok 2012 - SOSP
Závěrečný účet DSO za rok 2012 - SMOOS
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje NOUZOVÝ STAV
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 2/2013
USNESENÍ - likvidace dědictví
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí o umístění stavby ( č.p.126 )
Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Finanční úřad ve Strakonicích - Informace k dani z nemovitostí na rok 2013
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení,..
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Návrh rozpočtu na rok 2013 - SMOOS
Návrh rozpočtu na rok 2013 - SOSP
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje 2012
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení
e-on - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
Nařízení města Strakonice č. 5/2012
Závěrečný účet DSO za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011
Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Návrh závěrečného účtu obce Volenice za rok 2011
Veřejné výběrové řízení
Pozvánka na I. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Městský úřad Strakonice - Oznámení (Domovní čistírna odpadních vod)
Městský úřad Strakonice - Územní rozhodnutí
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Městský úřad Strakonice - Oznámení zhájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí (demolice mostu)
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí "Zemní kabel NN 0,4 kV"
Městský úřad Strakonice - Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby
Finanční úřad - zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od r. 2011
Finanční úřad - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, splatnost daně z nemovitostí
Výzva k přihlášení k nalezené věci
Městský úřad Strakonice - Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí "Stavební úpravy a nástavba skladu pesticidů"
Městský úřad Strakonice - Sdělení "Zemní kabel NN 0,4 kV"
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Městský úřad Strakonice-oznámení "Prodloužení obecního vodovodu a kanalizace, Volenice"
Městský úřad Strakonice-oznámení "Stavební úpravy a nástavba skladu pesticidů"
Městský úřad Strakonice - oznámení "přístavba a stavební úpravy r. domu č.p. 86"
Zápis do I. třídy ZŠ a MŠ VOLENICE
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice
SMOOS - návrh rozpočtu na rok 2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Návrh rozpočtu na rok 2011
Městský úřad Strakonice - Kabelové vedení a přípojka NN Ohrazenice (rozhodnutí)
Návrh rozpočtu roku: 2011
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí o umístění stavby
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Městský úřad Strakonice - oznámení "Kabelové vedení NN Ohrazenice"
Volby do zastupitelstva obce
Městský úřad Strakonice - oznámení
Doba a místo konání voleb do zastupitelstva obce Volenice
e-on - upozornění vlastníkům nemovitostí
Městský úřad Strakonice - oznámení
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
Vyhlášení popisu věci
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce Volenice
Závěrečný účet za rok 2009
Závěrečný účet DSO za rok 2009
Návrh závěrečného účtu obce Volenice za rok 2009
Výsledky voleb Volenice
Výsledky voleb Tažovice
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení,...(El.vedení NN, Volenice)
Výsledná kalkulace ceny roku 2009
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb (Volenice)
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb (Tažovice)
Městský úřad Strakonice (Odbor - stavební úřad)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.4.2010
OÚ Volenice - zapisovatelé okrskových volebních komisí
OÚ Volenice - počet a sídla volebních okrsků
Městský úřad Strakonice (Odbor - stavební úřad)
Oznámení zahájení správního řízení
OÚ Volenice - počet členů okrskových volebních komisí
Výzva Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, pro vlastníky lesa
Městský úřad Strakonice rozhodnutí
Zápis do mateřské školy na školní rok 2010/2011
Zákl. informace správce daně k podání daň. přiznání k dani z příjmů fyz. osob
Městský úřad Strakonice OZNÁMENÍ
Veřejně prospěšné práce (Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001)
Zápis do 1. třídy v ZŠ a MŠ VOLENICE
Návrh rozpočtu na rok 2010 - SOSP
Návrh rozpočtu na rok 2010 - SMOOS
Veřejně prospěšné práce I
USNESENÍ (dražební vyhláška)
Závěrečný účet za rok 2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (za rok 2008)
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009
Veřejná vyhláška - územní plán obce
Zápis do mateřské školy na školní rok 2009/2010
Veřejná vyhláška - územní plán obce
Veřejná výzva
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.4
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.3
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.2
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.1
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - příjmy, str.2
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - příjmy, str.1
Upozornění - číslo účtu
Formulář - kácení dřevin
Formulář - číslo popisné
Platné občanské průkazy - VI.
Platné občanské průkazy - V.
Platné občanské průkazy - IV.
Platné občanské průkazy - III.
Platné občanské průkazy - II.
Platné občanské průkazy - I.
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 16.6.17
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 14.6.2017
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 4/2017
více
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/17211
více
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/17222
více
Závěrečný účet DSO za rok 2016
více
Upozornění - odpady
více
Mateřská škola -provoz o prázdninách
více
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy
více
Závěrečný účet obce Volenice za rok 2016
více
NÁVRH Závěrečný účet DSO SMOOS 2016
více
Závěrečný účet DSO
více
Rozhodnutí uzavírka Strašice
více
Veřejná vyhláška -odbor dopravy
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016
více
Usnesení č.3/2017 ze dne 27.4.2017
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Veřejná vyhláška -přechodné úpravy provozu
více
Veřejná vyhláška
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Závěrečný účet SOSP 2016
více
Výzva o zahájení zadávacího řízení - Dětské hřiště Volenice
více

Oznámení /BPEJ/


usnesení č.2/2017 ze dne 23.3.2017
více
Rozpočet 2017 -SOSP
více
Rozpočtové opatření č-3
více
Rozpočtový výhled na rok 2017-2020
více


Ziveobce.cz