Obec Volenice

EUD

Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/vyhlaska-1-2-.pdfhttp://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/vyhlaska-1-1-.pdf

Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břenene
více
Sběr papíru
více
Oznámení: Přerušení provozu MŠ
více
Sběr papíru
více
Oznámení o době a místu konání voleb
více
veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
více
Jmenování členů do okrskové komise volby do EP
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018
více
První zasedání okrskové komise pro volby do EP
více
Řád veřejného pohřebiště obce Volenice
více


Ziveobce.cz