Obec Volenice

Veřejně prospěšné práce

Vzdělávejte se pro růst - pracovní přiležitosti

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190123090151.pdf


Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20171005133645.pdf


16.7.2014

strana 1


20.04.2012


20.04.2012Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břenene
více
Sběr papíru
více
Oznámení: Přerušení provozu MŠ
více
Sběr papíru
více
Oznámení o době a místu konání voleb
více
veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
více
Jmenování členů do okrskové komise volby do EP
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018
více
První zasedání okrskové komise pro volby do EP
více
Řád veřejného pohřebiště obce Volenice
více


Ziveobce.cz