Obec Volenice

Veřejné zakázky
Výzva na zakázku malého rozsahu na dodávku - Zpracování projektové dokumentace na opravu a dostavbu kanalizace v obci Volenice,včetně rekonstrukce čistírny odpadních vod.
Výzva na zakázku malého rozsahu na stavební práce - Výměna výplní otvorů č.p.51 a č.p.8
Vnitřní osvětlení v objektech ZŠ a MŠ Volenice
Výzva o zahájení zadávacího řízení - Dětské hřiště Volenice
Výzva k podání cenové nabídky- Kanalizace Volenice
Výzva k podání cenové nabídky - Oprava vodovodu Tažovice
Výzva na zakázku malého rozsahu na stavební práce - Výměna výplní oken č.p.34 Tažovice
Výstavba hasičské zbrojnice Volenice
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- Obnova vodní nádrže v obci Volenice 2.část
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- Obnova vodní nádrže v obci Volenice 1.část
Výzva - Dodávka malého nákladního automobilu a kontejnerů pro obec Volenice
Výzva - Oprava kanalizačních vpustí v obci Volenice
Výzva - Oprava poškozené kanalizace Tažovice
Výzva - Rekonstrukce místní komunikace Tažovice
Výzva - Umístění odrazových zrcadel
Výzva - Odstranění povodňových škod na požární vodní nádrži
Výzva - Odstranění povodňových škod na MK - p.č. 591 KN, k.ú. Vojnice
Výzva - Zajištění energetických úspor budovy II. stupně a tělocvičny ZŠ Volenice
Výzva - Oprava místní komunikace po povodni 2013 v obci Volenice
Výzva - Oprava tlakových nádob a elektrokotelny ZŠ a MŠ Volenice
Výzva - Stavební úpravy budovy II. stupně a tělocvičny ZŠ Volenice
Výzva - Oprava hasičských zbrojnic - Volenice, Tažovice
Výzva - TOHATSU VC85BS
Výzva - Prodloužení vodovodního řádu a kanalizace Volenice
Výzva - Oprava školní jídelny a zdravotního střediska
Výzva - Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice
Výzva - ,,Zajištění energetických úspor budovy I, stupně ZŠ Volenice."
Výzva SZIF - úvěr pro víceúčelové hřiště Tažovice
Výzva ROP - úvěr pro víceúčelový sportovní komplex Volenice
Výzva ROP - zeleň
Výzva ROP - výstavba objektů
Výzva ROP - víceúčelové hřiště
Výzva ROP - dětské hřiště
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Zasedání zastupitelstva JK
více
Peklo Štěchovice
více
Vánoční koncert
více
Mikuláš 2018
více
Výzva k vyzvednutí zásilky Ježek Luboš
více
Výzva k vyzvednutí zásilky Šlinc Karel
více
Kulturní akce Volyně
více
Divadlo 2.12.2018
více
Plán akcí Strakonice
více
Výzva k vyzvednutí zásilky Angelika Rudolf
více
Výzva k vyzvednutí zásilky Ježek Luboš
více
Návrh rozpočtu roku 2019
více
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu v obci Novosedly, Kladruby
více
Doteky Vánoc
více
Záměr odprodat část pozemku p.č.139/1 KN v k.ú Tažovice
více
Poslední Leč
více
Zájezd - Vánoční Praha
více
Kulturní akce na prosinec 2018
více
Zastupitelstvo obce 2018 - 2022
více
Rozpočtový výhled SOSP
více
Návrh rozpočtu na rok 2019 SOSP
více
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Volenice
více
Rozpočtové opatření č.10
více
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
více
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
více
Návrh rozpočtu na rok 2019 - SMOOS
více


Ziveobce.cz