Obec Volenice

Veřejné zakázky
Výzva na zakázku malého rozsahu na dodávku - Zpracování projektové dokumentace na opravu a dostavbu kanalizace v obci Volenice,včetně rekonstrukce čistírny odpadních vod.
Výzva na zakázku malého rozsahu na stavební práce - Výměna výplní otvorů č.p.51 a č.p.8
Vnitřní osvětlení v objektech ZŠ a MŠ Volenice
Výzva o zahájení zadávacího řízení - Dětské hřiště Volenice
Výzva k podání cenové nabídky- Kanalizace Volenice
Výzva k podání cenové nabídky - Oprava vodovodu Tažovice
Výzva na zakázku malého rozsahu na stavební práce - Výměna výplní oken č.p.34 Tažovice
Výstavba hasičské zbrojnice Volenice
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- Obnova vodní nádrže v obci Volenice 2.část
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- Obnova vodní nádrže v obci Volenice 1.část
Výzva - Dodávka malého nákladního automobilu a kontejnerů pro obec Volenice
Výzva - Oprava kanalizačních vpustí v obci Volenice
Výzva - Oprava poškozené kanalizace Tažovice
Výzva - Rekonstrukce místní komunikace Tažovice
Výzva - Umístění odrazových zrcadel
Výzva - Odstranění povodňových škod na požární vodní nádrži
Výzva - Odstranění povodňových škod na MK - p.č. 591 KN, k.ú. Vojnice
Výzva - Zajištění energetických úspor budovy II. stupně a tělocvičny ZŠ Volenice
Výzva - Oprava místní komunikace po povodni 2013 v obci Volenice
Výzva - Oprava tlakových nádob a elektrokotelny ZŠ a MŠ Volenice
Výzva - Stavební úpravy budovy II. stupně a tělocvičny ZŠ Volenice
Výzva - Oprava hasičských zbrojnic - Volenice, Tažovice
Výzva - TOHATSU VC85BS
Výzva - Prodloužení vodovodního řádu a kanalizace Volenice
Výzva - Oprava školní jídelny a zdravotního střediska
Výzva - Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice
Výzva - ,,Zajištění energetických úspor budovy I, stupně ZŠ Volenice."
Výzva SZIF - úvěr pro víceúčelové hřiště Tažovice
Výzva ROP - úvěr pro víceúčelový sportovní komplex Volenice
Výzva ROP - zeleň
Výzva ROP - výstavba objektů
Výzva ROP - víceúčelové hřiště
Výzva ROP - dětské hřiště
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Soutěž - podpora projektu - NÁŠ EVROPSKÝ PROJEKT
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2019
více
Informace o počtu a sídle okrsků Volby do EP 2019
více
Zápis do MŠ Volenice 2018/2019
více
Oznámení - Přerušení provozu Mateřské školy
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy
více
Povídání a promítání o Argentinské republice
více
Zápis do 1.třídy ZŠ
více
Informace pro voliče - volby do EP 2019
více
Rozpočtové opatření č.3 / 2019
více
Poplatky za odpady v roce 2019
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
více
Revitalizace zahrady MŠ Volenice
více
Velikonoční jarmark
více
Dětský karneval
více
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 2/2018
více
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2019
více
Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem shromažďování informací dle zákona 128/2000 Sb.,
více
Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
více
Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby
více
Masopustní průvod
více
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2019
více
Přerušení provozu MŠ
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Záměr - pronájem nebyt. prostor v majetku obce - garáž v čp.41 Volenice
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č1/2019
více
OZNÁMENÍ - HROBY
více
Rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti ZŠ Volenice
více
Střednědobý výhled rozpočtu nákládů a výnosů ZŠ Volenice
více
Schválený rozpočet 2019
více
Rozpočet SMOOS na rok 2019
více
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2018
více


Ziveobce.cz