Obec Volenice

Veřejné zakázky
Výzva na zakázku malého rozsahu na dodávku - Zpracování projektové dokumentace na opravu a dostavbu kanalizace v obci Volenice,včetně rekonstrukce čistírny odpadních vod.
Výzva na zakázku malého rozsahu na stavební práce - Výměna výplní otvorů č.p.51 a č.p.8
Vnitřní osvětlení v objektech ZŠ a MŠ Volenice
Výzva o zahájení zadávacího řízení - Dětské hřiště Volenice
Výzva k podání cenové nabídky- Kanalizace Volenice
Výzva k podání cenové nabídky - Oprava vodovodu Tažovice
Výzva na zakázku malého rozsahu na stavební práce - Výměna výplní oken č.p.34 Tažovice
Výstavba hasičské zbrojnice Volenice
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- Obnova vodní nádrže v obci Volenice 2.část
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- Obnova vodní nádrže v obci Volenice 1.část
Výzva - Dodávka malého nákladního automobilu a kontejnerů pro obec Volenice
Výzva - Oprava kanalizačních vpustí v obci Volenice
Výzva - Oprava poškozené kanalizace Tažovice
Výzva - Rekonstrukce místní komunikace Tažovice
Výzva - Umístění odrazových zrcadel
Výzva - Odstranění povodňových škod na požární vodní nádrži
Výzva - Odstranění povodňových škod na MK - p.č. 591 KN, k.ú. Vojnice
Výzva - Zajištění energetických úspor budovy II. stupně a tělocvičny ZŠ Volenice
Výzva - Oprava místní komunikace po povodni 2013 v obci Volenice
Výzva - Oprava tlakových nádob a elektrokotelny ZŠ a MŠ Volenice
Výzva - Stavební úpravy budovy II. stupně a tělocvičny ZŠ Volenice
Výzva - Oprava hasičských zbrojnic - Volenice, Tažovice
Výzva - TOHATSU VC85BS
Výzva - Prodloužení vodovodního řádu a kanalizace Volenice
Výzva - Oprava školní jídelny a zdravotního střediska
Výzva - Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice
Výzva - ,,Zajištění energetických úspor budovy I, stupně ZŠ Volenice."
Výzva SZIF - úvěr pro víceúčelové hřiště Tažovice
Výzva ROP - úvěr pro víceúčelový sportovní komplex Volenice
Výzva ROP - zeleň
Výzva ROP - výstavba objektů
Výzva ROP - víceúčelové hřiště
Výzva ROP - dětské hřiště
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
více
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
více
Návrh rozpočtu na rok 2019 - SMOOS
více
Informace o době a místu konání komunálních voleb
více
Dražební vyhláška - elektronická dražba
více
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/1709 Kraselov
více
Rozpočtové opatření č.9
více
Jmenování členů okrskové volební komise
více
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Plzeňského kraje
více
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
více
Veřejná vyhláška - stanovení rozsahu záplavového území - Novosedelský potok
více
Výzva na zakázku malého rozsahu
více
Jmenování zapisovatelek
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Rozpočtové opatření č. 8
více


Ziveobce.cz