Obec Volenice

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č.2/2018
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č.2/2017
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2017

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2016
Dražební vyhláška 7.3.2016
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2016
Dražební vyhláška 24.7.2015
Dražební vyhláška 15.7.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Dražební vyhláška o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitých věcí
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2015
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o předání lesních hospodářských osnov
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2014
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2014
Veřejná vyhláška - návrh 1.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2013
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2013
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2012
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 4/2011
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2011
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2011
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
Obecně závazná vyhláška č.1/2010
Záměr - pronájem nebyt. prostor v majetku obce - garáž v čp.41 Volenice
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č1/2019
více
OZNÁMENÍ - HROBY
více
Schválený rozpočet 2019
více
Rozpočet SMOOS na rok 2019
více


Ziveobce.cz