Obec Volenice

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č.2/2018
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č.2/2017
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2017

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2016
Dražební vyhláška 7.3.2016
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2016
Dražební vyhláška 24.7.2015
Dražební vyhláška 15.7.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Dražební vyhláška o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitých věcí
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2015
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o předání lesních hospodářských osnov
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2014
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2014
Veřejná vyhláška - návrh 1.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2013
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2013
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2012
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 4/2011
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2011
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2011
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
Obecně závazná vyhláška č.1/2010
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
více
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
více
Návrh rozpočtu na rok 2019 - SMOOS
více
Informace o době a místu konání komunálních voleb
více
Dražební vyhláška - elektronická dražba
více
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/1709 Kraselov
více
Rozpočtové opatření č.9
více
Jmenování členů okrskové volební komise
více
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Plzeňského kraje
více
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
více
Veřejná vyhláška - stanovení rozsahu záplavového území - Novosedelský potok
více
Výzva na zakázku malého rozsahu
více
Jmenování zapisovatelek
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Rozpočtové opatření č. 8
více


Ziveobce.cz