Obec Volenice

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č.2/2018
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č.2/2017
Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2017

Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2016
Dražební vyhláška 7.3.2016
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2016
Dražební vyhláška 24.7.2015
Dražební vyhláška 15.7.2015
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Dražební vyhláška o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitých věcí
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2015
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o předání lesních hospodářských osnov
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2014
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2014
Veřejná vyhláška - návrh 1.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2013
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2013
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2012
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 4/2011
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2011
Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2011
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
Obecně závazná vyhláška č.1/2010
Zveřejnění potřebného počtu podpisů - petice
více
Veřejná vyhláška Novosedelský potok
více
Návrh veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy- Novosedelský potok
více
Informace - odečty elektroměrů a plynoměrů
více
Územní plán
více
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
více
Informace o počtu členů v zastupitelstvu na rok 2018-2022
více
Závěrečný účet obce Volenice za rok 2017
více
Výzva k vyzvednutí zásilky Tesař Lukáš
více
Výzva k vyzvednutí zásilky - Vlastimil Staněk
více
Rozpočtové opatření č.6
více
Oznámení : Přerušení provozu mateřské školy
více
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
více
Návrh závěrečného účtu obce Volenice za rok 2017
více
Informační memorandum
více
Oznámení o jmenování pověrěnce pro ochranu osobních údájů
více


Ziveobce.cz