Obec Volenice

Záměry zastupitelstva

Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břenene


Záměr - pronájem nebyt. prostor v majetku obce - garáž v čp.41 Volenice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190206154713.pdf


Záměr odprodat část pozemku p.č.139/1 KN v k.ú Tažovice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20181113103812.pdf


Záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v k.ú. Volenice - týkající se středotlakého plynovodu a přípojek

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190523081725.pdf


Záměr - uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1629/1 k.ú. Volenice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190523081714.pdf


Záměr odprodat část pozemku p.č.298/1 KN v k.ú Tažovice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20181113103800.pdf


Záměr odprodat majetek obce Volenice- plynovodní řád

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20181113170545.pdf


Záměr -uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Vojnice - připojení vodárny

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190523081703.pdf


Záměr - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- STL příp. Tažovice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190523081637.pdf


Záměr směnit pozemky v majetku obce Volenice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126095935.pdf


Záměr pronajmout nebytové prostory -místnost ve zdravotním středisku č.p.41

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126102619.pdf


Záměr pronájmout neb. prostory - Garáž č.p.41 Volenice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126102112.pdf


Záměr odprodat pozemky 439/1 a 440/2 KN , k.ú tažovice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126101724.pdf


Záměr odprodat p.č.139/1 a 297/1 KN v k.ú Tažovice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126101245.pdf


Záměr odprodat část pozemku p.č.297/1 KN v k.ú,Tažovice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126103140.pdf


Záměr na pronájem obchodu Potravin č.p 8

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126095014.pdf


Záměr -odprodat část pozemku p.č.297/1 KN v k.ú.Tažovice

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126100547.pdf


Záměr - snížit nájem nebytových prostor - Kadeřnictví

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126095510.pdf


Záměr - pacht pozemků

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180130132117.pdf


Záměr směnit pozemky v majetku obce za pozemky právnické osoby

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126103632.pdf


Záměr odprodat pozemek - Ohrazenice u Tažovic

http://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/zamer-ohrazenice-u-tazovic.pdf


Záměr - směna pozemků Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-170102-volenice.pdf 719.6 Kb

Záměr - pronájem nebytových prostor Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-170102-volenice-8.pdf 706.4 Kb

Záměr - odprodej pozemku v k.ú. Ohrazenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-170102-ohrazenice.pdf 746.3 Kb

Záměr - odprodej pozemku v k. ú. Tažovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-170102-tazovice-83.pdf 648.7 Kb

Záměr - odprodej pozemku v k. ú. Tažovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-170102-tazovice-55.pdf 663.9 Kb

Záměr - pronájem garáže v č.p.51 Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-160929.pdf 679.3 Kb

Záměr - pronájem garáže v č.p.41 Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-160928.pdf 678.7 Kb

Záměr – směna pozemků v majetku obce Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-volenice-smena-11.04.2016.pdf 739.7 Kb

Záměr – odprodej pozemku v k.ú. Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-volenice-odprodej-11.04.2016.pdf 639.5 Kb

Záměr – odprodej pozemku v k.ú. Vojnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-vojnice-odprodej-11.04.2016.pdf 664.6 Kb

Volenice 18.11.2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-volenice-pronajem-1-18.11.2014.pdf 591.6 Kb
zamer-volenice-pronajem-2-18.11.2014.pdf 585 Kb
zamer-volenice-pronajem-3-18.11.2014.pdf 589.4 Kb
zamer-volenice-snizeni-najmu-18.11.2014.pdf 578.6 Kb

Volenice 13.12.2013

Volenice 13.12.2013


Volenice 13.12.2013

Volenice 13.12.2013


Volenice

Volenice


Vojnice

Vojnice


Tažovice

Tažovice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Tažovice

Tažovice


Volenice

Volenice


Volenice

12.11.2012


Tažovice

Tažovice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Ohrazenice

Ohrazenice


Volenice

Volenice


Tažovice

Ta~ovice


Ohrazenice

Ohrazenice


Volenice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Ohrazenice

Ohrazenice


Volenice

Volenice


Tažovice

Ta~ovice


Tažovice

Ta~ovice


Ohrazenice

Ohrazenice


Vojnice

Obec Volenice Oznamuje


Volenice

Volenice

Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břenene
více
Sběr papíru
více
Oznámení: Přerušení provozu MŠ
více
Sběr papíru
více
Oznámení o době a místu konání voleb
více
veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
více
Jmenování členů do okrskové komise volby do EP
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018
více
První zasedání okrskové komise pro volby do EP
více
Řád veřejného pohřebiště obce Volenice
více


Ziveobce.cz