Archiv

Návrh střednědobého rozpočtu na roky 2021 - 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20200313095247.pdf 972.2 Kb

Veřejná vyhláška - přechodná úprava dopravy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20190806080933.pdf 146.3 Kb
20190806080956.pdf 2326.4 Kb

Sběr papíru

Sběr papíru


Sběr papíru

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190507104021.pdf


Povídání a promítání o Argentinské republice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190326150916.pdf


Přerušení provozu MŠ

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190225124655.pdf


Oznámení : Přerušení provozu mateřské školy

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180604080346.pdf


Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180604125754.pdf


Vodné a stočné za rok 2017 - porovnání všech položek výpočtu

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180502075652.pdf


Upozornění na písemnost -Karel Šlinc

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180411100051.pdf


Výzva k vyzvednutí zásilky - Tesař Lukáš

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180411100654.pdf


INFORMACE - Poplatky za odpady 2018

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180319143031.pdf


Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2018

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/1-2018.pdf


Veřejná vyhláška - úprava provozu RALLYE ŠUMAVA KLATOVY 2018

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/verejna-vyhlaska-rallye.pdf


Veřejná vyhláška - uloženmí písemnosti

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180305122559.pdf


Veřejná vyhláška - uložení písemností

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180305122536.pdf


Veřejná vyhláška -uložení písemností

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180305122548.pdf


Obecně závazná vyhláška obce Volenice č.2/2018

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180507072657.pdf


Upozornění na uložení písemností

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/upozorneni-na-ulozeni-pisemnosti.doc


Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/17211

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/uzavirka-krejnice.pdf


Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2017

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/obecne-zavazna-vyhlaskac.12017.pdf


Obecně závazná vyhláška obce Volenice č.2/2017

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/obecne-zavazna-vyhlaska.pdf


Zapisovatelé okrskových volebních komisí

strana 1


Hodnocení kvality pitné vody

Hodnocení kvality pitné vody


Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška 2/2016


Žádost o spolupráci při ochraně lesa

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180221120947.pdf


Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška 1/2016


Oznámení - obnova katastrálního operátu

strana 1


Oznámení - revize katastru nemovitostí

strana 1


Veřejná vyhláška -zlepšování kvality ovzduší

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/verejna-vyhlaska.pdf


Opatření obecné povahy č.1/2015

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/opatreni-obecne-povahy-c.12015.pdf


ZŠ a MŠ Volenice - návrh kandidáta do školské rady

strana 1


Závěrečný účet DSO za rok 2014

strana 1


Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

strana 1


Projekt CZ .1.04/2.1.00/03.00015

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/projekt-cz.1.04-2.1.0003.00015.pdf

Projekt:https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/projekt-cz-urad-prace.pdf


Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

strana 1


Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Volenice

strana 1

strana 2


Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2015

strana 1

strana 2

strana 3

strana 4

strana 5

strana 6


Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2015

strana 1

strana 2

strana 3

strana 4


Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

strana 1

strana 2

strana 3


Návrh rozpočtu na rok 2015 - SOSP

strana 1


Návrh rozpočtu na rok 2015 - SMOOS

strana 1


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 4/2014

strana 1


Oznámení o obnově katastrálního operátu

strana 1


Minimální počet členů okrskových volebních komisí

strana 1


Potřebné počty podpisů voličů

strana 1

strana 2


Informace o době a místě konání voleb

strana 1


Jmenování zapisovatelů okrskových komisí

strana 1


Usnesení o opakované dražbě

strana 1

strana 2

strana 3


Oznámení o částečné revizi katastru nemovitostí

strana 1


Oznámení o obnově katastrálního operátu

strana 1


Usnesení - Dražební vyhláška byt

strana1

strana2

strana3


Stanovisko - Ministerstvo životního prostředí

strana1

strana2

strana3

strana4

strana5

strana6

strana7


Usnesení - Dražební vyhláška dům

strana1

strana2

strana3

strana4


Usnesení - likvidace dědictví po Josefu Žigovi - dražební vyhláška

strana 1

strana 2


Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 1/2014

strana 1

strana 2

strana 3

strana 4

strana 5

strana 6


Obecně závazná vyhláška obce Volenice č. 2/2014

strana 1

strana 2

strana 3


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013

výsledky voleb


Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí

strana1

strana2


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Oznámení o zahájení správního řízení - Karel Šlinc

Oznámení o zahájení správního řízení - Karel Šlinc


ČEVAK - Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného

ČEVAK - Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného ČEVAK - Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného ČEVAK - Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného


Závěrečný účet DSO za rok 2012 - SMOOS

ke stažení zde:

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/wrs3grafika/mustes4d7d07d6_smoos.pdf


Závěrečný účet za rok 2012 - SOSP

ke stažení zde:

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/wrs3grafika/mustes4d7d089a.pdf


Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje NOUZOVÝ STAV

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje NOUZOVÝ STAV VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje NOUZOVÝ STAV VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY vyhlašuje NOUZOVÝ STAV


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky


Zapisovatelé okrskových volebních komisí

Zapisovatelé okrskové volební komise


27.8.2012

27.8.2012


13.08.2012

13.08.2012


Tisk článku

Výroční zpráva za rok 2010

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Volenice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 

Tisk článku

OBECNÍ ÚXAD VOLENICETisk článku

Výroční zpráva za rok 2009

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Volenice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 

Tisk článku

Volenice

Volenice


Tisk článku

Výroční zpráva za rok 2008

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Volenice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 

Tisk článku