Bezpečnost, ochrana obyvatel a krizové řízení
Důležitá telefonní čísla a tísňové linky
Informace pro fyzické osoby
Informace pro obce
Informace pro právnické a podnikající fyzické osoby
Krizové řízení
Obecné zásady chování při vzniku mimořádné události a krizové situace
Ochrana obyvatelstva a krizové řízení
KRIZOVÁ KARTA OBCE