Záměry zastupitelstva

Záměr odprodat z majetku obce část pozemku p.č.360/3, k.ú Tažovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20200929124236.pdf 2327.6 Kb

Záměr - pronájem nebytových prostor

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20200306112928.pdf 966.7 Kb

Záměr - odprodat z majetku obce pozemek p.č.140/2, k.ú. Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20200313084004.pdf 790.5 Kb

Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20200103092636.pdf 936.9 Kb

Záměr uzavřít Smlouvu č. 1030053069/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20190920113852.pdf 977.9 Kb

Záměr odprodat pozemek p.č.362, k.ú.Tažovice a část pozemku p.č.360, k.ú. Tažovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20190920105926.pdf 942.8 Kb

Záměr - pronájem nebyt. prostor v majetku obce - garáž v čp.41 Volenice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190206154713.pdf


Záměr odprodat část pozemku p.č.139/1 KN v k.ú Tažovice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20181113103812.pdf


Záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v k.ú. Volenice - týkající se středotlakého plynovodu a přípojek

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/zamer.pdf


Záměr - uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.1629/1 k.ú. Volenice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190523081714.pdf


Záměr odprodat část pozemku p.č.298/1 KN v k.ú Tažovice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20181113103800.pdf


Záměr odprodat majetek obce Volenice- plynovodní řád

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20181113170545.pdf


Záměr -uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Vojnice - připojení vodárny

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190523081703.pdf


Záměr - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- STL příp. Tažovice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20190523081637.pdf


Záměr směnit pozemky v majetku obce Volenice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126095935.pdf


Záměr pronajmout nebytové prostory -místnost ve zdravotním středisku č.p.41

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126102619.pdf


Záměr pronájmout neb. prostory - Garáž č.p.41 Volenice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126102112.pdf


Záměr odprodat pozemky 439/1 a 440/2 KN , k.ú tažovice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126101724.pdf


Záměr odprodat p.č.139/1 a 297/1 KN v k.ú Tažovice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126101245.pdf


Záměr odprodat část pozemku p.č.297/1 KN v k.ú,Tažovice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126103140.pdf


Záměr na pronájem obchodu Potravin č.p 8

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126095014.pdf


Záměr -odprodat část pozemku p.č.297/1 KN v k.ú.Tažovice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126100547.pdf


Záměr - snížit nájem nebytových prostor - Kadeřnictví

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126095510.pdf


Záměr - pacht pozemků

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180130132117.pdf


Záměr směnit pozemky v majetku obce za pozemky právnické osoby

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180126103632.pdf


Záměr odprodat pozemek - Ohrazenice u Tažovic

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/zamer-ohrazenice-u-tazovic.pdf


Záměr - směna pozemků Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-170102-volenice.pdf 719.6 Kb

Záměr - pronájem nebytových prostor Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-170102-volenice-8.pdf 706.4 Kb

Záměr - odprodej pozemku v k.ú. Ohrazenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-170102-ohrazenice.pdf 746.3 Kb

Záměr - odprodej pozemku v k. ú. Tažovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-170102-tazovice-83.pdf 648.7 Kb

Záměr - odprodej pozemku v k. ú. Tažovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-170102-tazovice-55.pdf 663.9 Kb

Záměr - pronájem garáže v č.p.51 Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-160929.pdf 679.3 Kb

Záměr - pronájem garáže v č.p.41 Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-160928.pdf 678.7 Kb

Záměr – směna pozemků v majetku obce Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-volenice-smena-11.04.2016.pdf 739.7 Kb

Záměr – odprodej pozemku v k.ú. Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-volenice-odprodej-11.04.2016.pdf 639.5 Kb

Záměr – odprodej pozemku v k.ú. Vojnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-vojnice-odprodej-11.04.2016.pdf 664.6 Kb

Volenice 18.11.2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-volenice-pronajem-1-18.11.2014.pdf 591.6 Kb
zamer-volenice-pronajem-2-18.11.2014.pdf 585 Kb
zamer-volenice-pronajem-3-18.11.2014.pdf 589.4 Kb
zamer-volenice-snizeni-najmu-18.11.2014.pdf 578.6 Kb

Volenice 13.12.2013

Volenice 13.12.2013


Volenice 13.12.2013

Volenice 13.12.2013


Volenice

Volenice


Vojnice

Vojnice


Tažovice

Tažovice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Tažovice

Tažovice


Volenice

Volenice


Volenice

12.11.2012


Tažovice

Tažovice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Ohrazenice

Ohrazenice


Volenice

Volenice


Tažovice

Ta~ovice


Ohrazenice

Ohrazenice


Volenice


Volenice

Volenice


Volenice

Volenice


Ohrazenice

Ohrazenice


Volenice

Volenice


Tažovice

Ta~ovice


Tažovice

Ta~ovice


Ohrazenice

Ohrazenice


Vojnice

Obec Volenice Oznamuje


Volenice

Volenice