Podpořené projekty
Stavební úpravy BD č.p. 105,st.p.č.113
Vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Volenice
Nákup požární techniky pro JSDH Tažovice
Výměna oken a dveří v MŠ Volenice - 2.etapa
Revitalizace zahrady MŠ Volenice
Kanalizace Volenice směr Krejnice
Výměna výplní otvorů bytového domu čp.34 Tažovice
Oprava vodovodu v Tažovicích
Dětské hřiště Volenice - herní prvky v MŠ
Oprava poškozené kanalizace po přívalových deštích 2014 v obce Tažovice
Oprava MK po povodni 2013 v obci Volenice, p.č. 614/1 k.ú. Vojnice
Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice
Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí
Výstavba víceúčelového hřiště v Tažovicích
Oprava a odbahnění rybníka Rabský