Podpořené projekty

Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice

V letošním roce byla dokončen projekt "Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice", který byl podpořen finančními prostředky z SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 - udržitelné využívání zdrojů energie.

Předmětem projektu je realizace úspor energie v objektu ZŠ Volenice v obci Volenice, což spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní oken a dveří a zateplení podlahy půdy.

Celková hodnota investice je 2 438 500,-Kč.

Dotace ze SFŽP byla ve výši 1 318 156,-Kč.

Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice Zajištění energetických úspor budovy I. stupně ZŠ Volenice