EUD

Vyhlášení platnosti -obnoveného katastrálního operátu

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/vyhlaseni-platnosti.pdf