Podpořené projekty - publicita

Kanalizace Volenice

KANALIZACE VOLENICE

Podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj

Program: 117 91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

Identifikační číslo: 117D917001614

Účast státního rozpočtu : 1 928 465,00 Kč

 

 

Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice

Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice

Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice

Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice Kanalizace Volenice směr Krejnice