Podpořené projekty - publicita

Nákup požární techniky pro JSDH Tažovice

Podporují nás | Junák - Jihočeský kraj

 

 

 

 

 

 

 

Poskytnutá dotace od Jihočského kraje na realizaci projektu

        " Nákup požární techniky pro JSDH Tažovice"

Celkové uznatelné výdaje projektu činí 37 143 Kč

Dotace od JK na projekt ve výši  26 000 Kč

Nákup požární techniky pro JSDH Tažovice

 

Nákup požární techniky pro JSDH Tažovice       Nákup požární techniky pro JSDH Tažovice