Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- Obnova vodní nádrže v obci Volenice 1.část

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/vyzva-k-podani-nabidky-na-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-vystavba-hasicske-zbrojnice-volenice.pdf