Veřejné zakázky

Výzva na zakázku malého rozsahu na dodávku - Zpracování projektové dokumentace na opravu a dostavbu kanalizace v obci Volenice,včetně rekonstrukce čistírny odpadních vod.

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/20180222092148.pdf