Veřejné zakázky

Výzva o zahájení zadávacího řízení - Dětské hřiště Volenice

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/vyzva-o-zahajeni-zadavaciho-rizeni.pdf