Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Volenice 1/2019

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/1-2019.pdf