Bezpečnost, ochrana obyvatel a krizové řízení

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení

Úkoly v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, krizového řízení Městského úřadu Strakonice jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností zajišťuje pracovník krizového řízení.

Kontakt:         
Ing. Peter Kurek
Velké náměstí 3, 1. patro, kancelář č. 3108
tel.: 383 700 112, e-mail: peter.kurek@mu-st.cz(odkaz odešle e-mail)

Pracovník krizového řízení zároveň vykonává funkce tajemníka Bezpečnostní rady a Krizového štábu obce s rozšířenou působností Strakonice, bezpečnostního ředitele Městského úřadu Strakonice.

Zajištění oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, krizového řízení Městským úřadem Strakonice jako obce s rozšířenou působností (ORP) je výkonem státní správy v přenesené působnosti ve správním obvodu ORP Strakonice.

Pracovník krizového řízení zabezpečuje plnění úkolů v oblastech:

  • obrana a bezpečnost státu,
  • ochrana obyvatelstva,
  • krizové řízení,
  • příprava a realizace úkolů a opatření k řešení mimořádných událostí a krizových situací,
  • činnost Bezpečnostní rady ORP Strakonice a Krizového štábu ORP Strakonice,
  • hospodářská opatření pro krizové stavy,
  • ochrana utajovaných informací,
  • požární ochrana města Strakonice,
  • zabezpečení činnosti jednotek SDH města Strakonice a místních částí,
  • evidence válečných hrobů a pietních míst ve správním obvodu ORP Strakonice.