Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Karel Papež
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Miloslav Hromíř
Funkce: místostarosta

Jméno: Jiří Jedlička
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Ing. Zdeněk Kadlec
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Karel Machník
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Martin Mužík
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Martin Papež
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Ing. Pavel Sluka
Funkce: předseda finančního výboru

Jméno: Ing. Miroslav Šobr
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Ing. Miroslav Švec
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Bc. Tomáš Vysoký
Funkce: člen zastupitelstva


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.