Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 18.10.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 18.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 18.10.2022 - dosud
Složení platné v období: 18.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Karel Papež
Funkce: starosta

Jméno: Miloslav Hromíř
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Jiří Jedlička
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Ing. Gabriela Jungwirthová
Funkce: předseda finančního výboru

Jméno: Ing. Zdeněk Kadlec
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Karel Machník
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Martin Papež
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Tomáš Skřivan
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Ing. Pavel Sluka
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Ing. Miroslav Šobr
Funkce: člen zastupitelstva

Jméno: Ing. Miroslav Švec
Funkce: člen zastupitelstva


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.