EUD

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu.pdf