Tiskopisy žádostí

Žádost o byt

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-byt.docx 16.2 Kb

Žádost o pronájem nebytového prostoru v majetku obce Volenice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20240227145340.pdf 465.8 Kb

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20230324110521.pdf 30.6 Kb

Oznámení zřízení/úpravy hrobového místa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-zrizeniupravy-hroboveho-mista-.docx 13 Kb

Žádost o ukončení nájmu hrobového místa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-ukonceni-najmu-hroboveho-mista.docx 13.2 Kb

Žádost o prodej ( pronájem) pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-koupi-pronajem-pozemku.pdf 40.6 Kb

Formulář - číslo popisné

 

Obecní úřad

V o l e n i c e

Věc : Žádost o přidělení čísla popisného

Žádám Obecní úřad Volenice o přidělení čísla popisného pro novostavbu rodinného domu,

který se nachází v obci Volenice, a k této žádosti přikládám tyto doklady :

1) Stavební povolení

 

čj. ..................................... ze dne ..................................

 

2) Rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého užívání ( kolaudace )

čj. ..................................... ze dne .................................

3) Geometrický plán Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště

 

Strakonice, č. zakázky ..........................................................

 

Ve Volenicích dne ...................

............................................................................................................................

Jméno, příjmení a adresa žadatele

 

..........................................

Podpis žadatele