Tiskopisy žádostí

Žádost o prodej ( pronájem) pozemku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-koupi-pronajem-pozemku.pdf 40.6 Kb

Formulář - číslo popisné

 

Obecní úřad

V o l e n i c e

Věc : Žádost o přidělení čísla popisného

Žádám Obecní úřad Volenice o přidělení čísla popisného pro novostavbu rodinného domu,

který se nachází v obci Volenice, a k této žádosti přikládám tyto doklady :

1) Stavební povolení

 

čj. ..................................... ze dne ..................................

 

2) Rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého užívání ( kolaudace )

čj. ..................................... ze dne .................................

3) Geometrický plán Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště

 

Strakonice, č. zakázky ..........................................................

 

Ve Volenicích dne ...................

............................................................................................................................

Jméno, příjmení a adresa žadatele

 

..........................................

Podpis žadatele


Formulář - kácení dřevin

Formulář - kácení dřevin Formulář - kácení dřevin