EUD
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - propustka Tažovice
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje JK
Odečty elektroměrů a plynoměrů
Informace pro občany - Zavedení MUNIPOLIS / Mobilního Rozhlasu
Přerušení provozu MŠ
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.3/2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.6.2024
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024/OZZL
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice č. II/172 a místní komunikace v obci Volenice
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2023
Informace o době a místu konání voleb do evropského parlamentu.
Pozvánka na první zasedání členů okrskových volebních komisí pro volby do EP
SBĚR PAPÍRU
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Veřejní vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí
Informace o jmenování zapisovatelů pro volby do EP
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Po stopách transportu smrti
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2024
Informace o minimálním počtu členů okrskové volební komise
Zpráva o výsledku PH 2023 + návrh závěrečného účtu 2023
Zápis do 1.třídy ZŠ pro školní rok 2024/2025
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/1709 v k.ú Tažovice
Směrnice o krátkodobém a dlouhodobém pronájmu nebytových prostor obce Volenice
Opatření obecné povahy č.1/2024 - o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského a odstranění kříženců.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2024, které se koná ve čtvrtek dne 22.2.2024 od 18,00 hodin
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
POZOR ZMĚNA - POPLATKY 2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vojnice
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Tažovice
Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL - Kormorán velký
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje kraje
Oznámení o zveřejnění na úřední desce a na webových stránkách členských obcí za rok 2023
Rozpočet DSO SMOOS na rok 2024
Mimořádný zpravodaj obce Volenice
Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
Návrh rozpočtu na rok 2024 - SOSP
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.7/2023, které se koná ve čtvrtek dne 23.11.2023 od 18,00 hodin
VAROVÁNÍ PŘED PODVODNÝMI SMS
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 - 2028 SMOOS
Návrh rozpočtu na rok 2024 - SMOOS
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2023
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.5/2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Opatření obecné povahy č.1
Opatření obecné povahy č.1/2023
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.j.4/2023 - 20.6.2023
Návrh závěrečného účtu DSPO za rok 20221 SOSP
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v obci Volenice
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Vojnice
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT A RECYKLOVAT ODPAD
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.j.3/2023 - 25.4.2023
INFORMACE PRO OBČANY V SOUVISLOSTI SE ZATEPLOVÁNÍM FASÁD BUDOV
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2023
Výsledky voleb II. kolo
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2023
Výsledky prezidentských voleb 2023 I. kolo
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.7/2022
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Strašice
Návrh rozpočtu SOSP na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 ZŠ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2023 ZŠ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu na rok 2023 SMOOS
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2022
veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Nařízení města Strakonice o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.4/2022
zaregistrované kandidátky na volby do zastupitelstev obcí
Výzva - opuštěná hrobová místa
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.3/2022, které se koná 28.6.2022 od 19.00 hodin
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2021
Pozvánku na prohlídku nově zrekonstruované MŠ Volenice
Pozvánka na prohlídku opravené školní jídelny
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2021
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Nové el. zemní kabelové rozvody NN - 0,4 kV
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.1/2022
Opatření o vydání opatření obecné povahy
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
Střednědobý výhled rozpočtu SMOOS na roky 2023 - 2023
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků v k.ú. Kraselov
Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2022
Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2021
Svazek obcí středního Pootaví - návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2022- ZŠ a MŠ Volenice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
Informace o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Návrh závěrečného účtu DSOI SMOOS ze rok 2020
Odpadové hospodářství obce Volenice za 2019 -2020
Návrh závěrečného účtu DSO
SMOOS - Návrh střednědobého výhledu na 2022-2025
Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu
Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Volenice
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Kraselov
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Návrh závěrečného účtu SOSP za rok 2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2020
Střednědobý výhled rozpočtu nákládů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace za období 2021 -2022
Rozpočet DSO SMOOS za rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace - ZŚ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020 -ZŠ a MŠ Volenice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 -2023
Záměr - o zřízení věcného břemene
Návrh rozpočtu na rok 2020 - SMOOS
Schválený závěrečný účet SMOOS
Návrh závěrečného účtu SMOOS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Novosedelský potok
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Oznámení /BPEJ/
Vyhlášení platnosti -obnoveného katastrálního operátu
Oznámení - částečná revize v KN - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Ohrazenice
Oznámení - obnova katastrálního operátu
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení,..
EUD - archiv změn