EUD
DIAKONIE BROUMOV - informace o pořádané sbírce
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.5/2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Nabídka k bezúplatnému převodu 5 psů
Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Opatření obecné povahy č.1
UPOZORNĚNÍ - PLATBA ODPADY
Opatření obecné povahy č.1/2023
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.j.4/2023 - 20.6.2023
Návrh závěrečného účtu DSPO za rok 20221 SOSP
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v obci Volenice
SBĚR PAPÍRU
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Vojnice
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT A RECYKLOVAT ODPAD
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.j.3/2023 - 25.4.2023
INFORMACE PRO OBČANY V SOUVISLOSTI SE ZATEPLOVÁNÍM FASÁD BUDOV
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Upozornění na platby za odpad a poplatek za psy na rok 2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2023
Výsledky voleb II. kolo
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2023
Výsledky prezidentských voleb 2023 I. kolo
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.7/2022
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Strašice
Návrh rozpočtu SOSP na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 ZŠ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2023 ZŠ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu na rok 2023 SMOOS
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2022
OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ A OM
veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Nařízení města Strakonice o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.4/2022
zaregistrované kandidátky na volby do zastupitelstev obcí
Výzva - opuštěná hrobová místa
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.3/2022, které se koná 28.6.2022 od 19.00 hodin
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2021
Pozvánku na prohlídku nově zrekonstruované MŠ Volenice
Pozvánka na prohlídku opravené školní jídelny
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2021
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Nové el. zemní kabelové rozvody NN - 0,4 kV
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.1/2022
Opatření o vydání opatření obecné povahy
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
Střednědobý výhled rozpočtu SMOOS na roky 2023 - 2023
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků v k.ú. Kraselov
Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2022
Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2021
Svazek obcí středního Pootaví - návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2022- ZŠ a MŠ Volenice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
Návrh rozpočtu na rok 2022 - SMOOS
Informace o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Informace o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Návrh závěrečného účtu DSOI SMOOS ze rok 2020
Odpadové hospodářství obce Volenice za 2019 -2020
Návrh závěrečného účtu DSO
SMOOS - Návrh střednědobého výhledu na 2022-2025
Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu
Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Volenice
Výsledky voleb - Senát 2020 - druhé kolo
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Kraselov
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Návrh závěrečného účtu SOSP za rok 2019
DSO SOSP Informace dle zákona 250/2000 Sb.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2020
Střednědobý výhled rozpočtu nákládů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace za období 2021 -2022
Schválený rozpočet na rok 2020 - SOSP
Rozpočet DSO SMOOS za rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace - ZŚ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020 -ZŠ a MŠ Volenice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 -2023
Záměr - o zřízení věcného břemene
Návrh rozpočtu na rok 2020 - SMOOS
Schválený závěrečný účet SMOOS
Návrh závěrečného účtu SMOOS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu v obci Novosedly, Kladruby
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Novosedelský potok
Návrh veřejné vyhlášky - Novosedelský potok
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Oznámení /BPEJ/
Vyhlášení platnosti -obnoveného katastrálního operátu
Oznámení - částečná revize v KN - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Ohrazenice
Oznámení - obnova katastrálního operátu
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení,..
EUD - archiv změn