EUD
Návrh rozpočtu na rok 2023 SMOOS
Připravte se na nárazovou odorizaci plynu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2022
OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ A OM
Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek
veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Přerušení provozu MŠ
SBĚR PAPÍRU
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Milostivé léto II
Nařízení města Strakonice o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
My v tom Jihočechy nenecháme - informace k dotačnímu titulu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.4/2022
20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Soutěž Šumavou - o pohár starosty města Strakonice
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Diakonie BROUMOV - sbírka věcí pro charitu
zaregistrované kandidátky na volby do zastupitelstev obcí
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn
Výzva - opuštěná hrobová místa
UPOMÍNKY ZA NEDOPLATKY ZA ODPAD A PSY
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Sběrný den nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu Tažovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.3/2022, které se koná 28.6.2022 od 19.00 hodin
UPOZORNĚNÍ NA PLATBU ODPADŮ
Sběrný den nebezpečných a velkoobjemových odpadů OHRAZENICE
Sběrný den nebezpečných a velkoobjemových odpadů - VOJNICE
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č. 2/2022
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2021
PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
SBĚRNÝ DEN - OBEC VOLENCIE
Sběr papíru
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Pozvánku na prohlídku nově zrekonstruované MŠ Volenice
Pozvánka na prohlídku opravené školní jídelny
Pozvánka na oslavu DNE ŽEN A MATEK
Informace k dani z nemovitostí na rok 2022
Rozhodnutí hejtmana JK - o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje - vyhlášení období sucha
Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení
Zápis do 1.třídy základní školy pro školní rok 2022/2023
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2021
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Nové el. zemní kabelové rozvody NN - 0,4 kV
CHARITA PRO UKRAJINU
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.1/2022
Nejdůležitější informace pomoci pro občany Ukrajiny
Informace pro zákazníky, kteří odebírají od dodavatele poslední instance
POMOCME UKRAJINĚ
FINANČNÍ POMOC PRO UKRAJINU
Urgentní pomoc Ukrajině
14. zasedáni Zastupitelstva Jihočeského kraje
Opatření o vydání opatření obecné povahy
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
Sbírka použitých věcí pro charitu Broumov
Poplatky v roce 2022 - ZMĚNA !
Informace k dani z nemovitých věcí
Střednědobý výhled rozpočtu SMOOS na roky 2023 - 2023
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků v k.ú. Kraselov
Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2022
Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků
Informace - změna dodavatele energií
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2021
Oznámení : Přerušení provozu MŠ
Mikulášská nadílka
Informace - exekuce
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Svazek obcí středního Pootaví - návrh rozpočtu na rok 2022
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“ ) na území České republiky
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2022- ZŠ a MŠ Volenice
Veřejná vyhláška - nové el. zemní kabelové rozvody NN - 0,4 kV
Prodej zdravých potravin z přírody
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
Návrh rozpočtu na rok 2022 - SMOOS
Daň z nemovitých věcí - novela osvobození
VOLBY 2021 - výsledky hlasování za obec Volenice a Tažovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu
Informace o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.5/2021
Informace o konání ZK 9. 9. 2021
Změna v oznamování plánovaných odstávek elektřiny
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.4/2021
Informace o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise
Pozvánka na informační schůzku - Se sousedy II
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.3/2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
SBĚRNÝ DEN - VOLENICE
SBĚRNÝ DEN - TAŽOVICE
Návrh závěrečného účtu DSOI SMOOS ze rok 2020
Odpadové hospodářství obce Volenice za 2019 -2020
Návrh závěrečného účtu DSO
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Zápis do MŠ na rok 2021/2022
Zápis do 1.třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.2/2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.1/2021
Informace pro drobnochovatele - ptačí chřipka
Informace k dani z nemovitosti na rok 2021
Oznámení DSO SMOOS
SMOOS - Návrh střednědobého výhledu na 2022-2025
Pozvánka na zasedání Zatupitelstva obce Volenice č.6/2020
Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu
Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Volenice
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021 - ZŠ a MŠ Volenice
Výsledky voleb - Senát 2020 - druhé kolo
Upozornění - změna úředních hodin
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
Výsledky voleb do Senátu ČR
Výsledky krajských voleb 2020 - Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Rozhodnutí- uzavírka Volenice
Oznámení o přerušení elektrické energie - Volenice
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.5/2020
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Informace o konání zasedání Zastupitelstva JK 10.9.2020
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Kraselov
Usnesení č. 4/2020 ze dne 20.8.2020
Oznámení o probíhající stavbě, která řeší náhradu stávajícího vedení NN novým zemním kabelovým vedením
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - Kraselov
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Návrh závěrečného účtu SOSP za rok 2019
Nakládání s odpady v době koronovirové pandémie
Upozornění pro občany
NOUZOVÝ STAV
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2020
DSO SOSP Informace dle zákona 250/2000 Sb.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2020
Přerušení provozu Mateřské školy
Střednědobý výhled rozpočtu nákládů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace za období 2021 -2022
Schválený rozpočet na rok 2020 - SOSP
Rozpočet nákládů a výnosů na rok 2020 ZŠ a MŠ Volenice
Bobr evropský Opatření obecné povahy č.1/2015 - změna č.1
Rozpočet DSO SMOOS za rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023
Návrh rozpočtu na rok 2020 SOSP
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace - ZŚ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020 -ZŠ a MŠ Volenice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 -2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - 4.aktualizace Zásad územního rozvoje
Záměr - o zřízení věcného břemene
Návrh rozpočtu na rok 2020 - SMOOS
Schválený závěrečný účet SMOOS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Tažovice
Návrh závěrečného účtu DSO
Návrh závěrečného účtu SMOOS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy
Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2019
Rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti ZŠ Volenice
Pozvánka za zasedaní zastupitelstva č.6/2018 - 18.12.2018
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu v obci Novosedly, Kladruby
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
Dražební vyhláška - elektronická dražba
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/1709 Kraselov
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška - stanovení rozsahu záplavového území - Novosedelský potok
Veřejná vyhláška Novosedelský potok
Návrh veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy- Novosedelský potok
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2017
Oznámení tvorby dokumentace sítě NN
Veřejná vyhláška -Mačický potok
Návrh veřejné vyhlášky - Mačický potok
Veřejná vyhláška - projednání návrhu územního plánu Frymburk
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Volenice
Rozpočet nákládů a výnosů ZŠ a MŠ Volenice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Novosedelský potok
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2017
Návrh střednědobého výhledu MŠ a ZŠ Volenice
Návrh rozpočet nákladů a výnosů MŠ a ZŠ Volenice
Návrh veřejné vyhlášky - Novosedelský potok
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
Prodej pozemkové parcely č.167/2 - v k.ú Tažovice
Střednědobý rozpočtový výhled SMOOS 2019-2021
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 16.6.17
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 14.6.2017
Závěrečný účet DSO za rok 2016
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy
NÁVRH Závěrečný účet DSO SMOOS 2016
Oznámení /BPEJ/
Zahájení aktualizace BPEJ
SMOOS Rozpočet 2017
Vyhlášení platnosti -obnoveného katastrálního operátu
Oznámení - částečná revize v KN - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Ohrazenice
Oznámení - obnova katastrálního operátu
Vyhláška - Jaroslav Holák
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení,..
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Závěrečný účet za rok 2011
Městský úřad Strakonice - Oznámení (Domovní čistírna odpadních vod)
Městský úřad Strakonice - Územní rozhodnutí
Městský úřad Strakonice - Oznámení zhájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Městský úřad Strakonice - Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí "Stavební úpravy a nástavba skladu pesticidů"
Městský úřad Strakonice - Sdělení "Zemní kabel NN 0,4 kV"
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
Městský úřad Strakonice-oznámení "Prodloužení obecního vodovodu a kanalizace, Volenice"
Městský úřad Strakonice - Kabelové vedení a přípojka NN Ohrazenice (rozhodnutí)
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí o umístění stavby
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Výsledky voleb Tažovice
OÚ Volenice - zapisovatelé okrskových volebních komisí
Oznámení zahájení správního řízení
Veřejně prospěšné práce (Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001)
Veřejně prospěšné práce I
Veřejná vyhláška - územní plán obce
EUD - archiv změn