EUD
Přerušení provozu MŠ
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Zápis do 1. třídy základní školy Volenice pro školní rok 2023/2024
Sbírka - Diakonie Broumov
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2023
Oznámení : PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ
Výsledky voleb II. kolo
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2023
Celkový součet kasiček Tříkrálové sbírky 2023 - farní charita Katovice
Výsledky prezidentských voleb 2023 I. kolo
Informace k dani z nemovitosti
Tříkrálová sbírka
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Vojnice - Mačice
Oznámení: PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.7/2022
Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Strašice
Návrh rozpočtu SOSP na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 ZŠ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2023 ZŠ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu na rok 2023 SMOOS
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2022
OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ A OM
Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek
veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Nařízení města Strakonice o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
My v tom Jihočechy nenecháme - informace k dotačnímu titulu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.4/2022
20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
zaregistrované kandidátky na volby do zastupitelstev obcí
Výzva - opuštěná hrobová místa
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.3/2022, které se koná 28.6.2022 od 19.00 hodin
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č. 2/2022
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
SBĚRNÝ DEN - OBEC VOLENCIE
Sběr papíru
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Pozvánku na prohlídku nově zrekonstruované MŠ Volenice
Pozvánka na prohlídku opravené školní jídelny
Pozvánka na oslavu DNE ŽEN A MATEK
Informace k dani z nemovitostí na rok 2022
Rozhodnutí hejtmana JK - o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje - vyhlášení období sucha
Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2021
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Nové el. zemní kabelové rozvody NN - 0,4 kV
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.1/2022
Informace pro zákazníky, kteří odebírají od dodavatele poslední instance
POMOCME UKRAJINĚ
FINANČNÍ POMOC PRO UKRAJINU
Urgentní pomoc Ukrajině
Opatření o vydání opatření obecné povahy
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
Střednědobý výhled rozpočtu SMOOS na roky 2023 - 2023
Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků v k.ú. Kraselov
Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2022
Upozornění pro vlastníky a uživatele pozemků
Informace - změna dodavatele energií
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2021
Informace - exekuce
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Svazek obcí středního Pootaví - návrh rozpočtu na rok 2022
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“ ) na území České republiky
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2022- ZŠ a MŠ Volenice
Veřejná vyhláška - nové el. zemní kabelové rozvody NN - 0,4 kV
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS
Návrh rozpočtu na rok 2022 - SMOOS
VOLBY 2021 - výsledky hlasování za obec Volenice a Tažovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu
Informace o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.5/2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.4/2021
Informace o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.3/2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
SBĚRNÝ DEN - VOLENICE
Návrh závěrečného účtu DSOI SMOOS ze rok 2020
Odpadové hospodářství obce Volenice za 2019 -2020
Návrh závěrečného účtu DSO
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.2/2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.1/2021
SMOOS - Návrh střednědobého výhledu na 2022-2025
Pozvánka na zasedání Zatupitelstva obce Volenice č.6/2020
Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu
Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Volenice
Výsledky voleb - Senát 2020 - druhé kolo
Upozornění - změna úředních hodin
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Kraselov
Usnesení č. 4/2020 ze dne 20.8.2020
Oznámení o probíhající stavbě, která řeší náhradu stávajícího vedení NN novým zemním kabelovým vedením
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Návrh závěrečného účtu SOSP za rok 2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2020
DSO SOSP Informace dle zákona 250/2000 Sb.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2020
Střednědobý výhled rozpočtu nákládů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace za období 2021 -2022
Schválený rozpočet na rok 2020 - SOSP
Rozpočet nákládů a výnosů na rok 2020 ZŠ a MŠ Volenice
Rozpočet DSO SMOOS za rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023
Návrh rozpočtu na rok 2020 SOSP
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace - ZŚ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020 -ZŠ a MŠ Volenice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 -2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Záměr - o zřízení věcného břemene
Návrh rozpočtu na rok 2020 - SMOOS
Schválený závěrečný účet SMOOS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Tažovice
Návrh závěrečného účtu SMOOS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy
Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2019
Pozvánka za zasedaní zastupitelstva č.6/2018 - 18.12.2018
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu v obci Novosedly, Kladruby
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška - stanovení rozsahu záplavového území - Novosedelský potok
Návrh veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy- Novosedelský potok
Oznámení tvorby dokumentace sítě NN
Návrh veřejné vyhlášky - Mačický potok
Veřejná vyhláška - projednání návrhu územního plánu Frymburk
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Volenice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Novosedelský potok
Návrh veřejné vyhlášky - Novosedelský potok
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 16.6.17
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy
Oznámení /BPEJ/
Zahájení aktualizace BPEJ
Vyhlášení platnosti -obnoveného katastrálního operátu
Oznámení - částečná revize v KN - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Ohrazenice
Oznámení - obnova katastrálního operátu
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení,..
Městský úřad Strakonice - Územní rozhodnutí
Veřejně prospěšné práce (Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001)
Veřejně prospěšné práce I
Veřejná vyhláška - územní plán obce
EUD - archiv změn