EUD
VOLBY 2021 - výsledky hlasování za obec Volenice a Tažovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu
Informace o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.5/2021
Informace o konání ZK 9. 9. 2021
Změna v oznamování plánovaných odstávek elektřiny
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.4/2021
Informace o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise
Pozvánka na informační schůzku - Se sousedy II
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020
POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.3/2021
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Osvědčení o úspoře emisí
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
SBĚRNÝ DEN - VOLENICE
SBĚRNÝ DEN - TAŽOVICE
Návrh závěrečného účtu DSOI SMOOS ze rok 2020
Odpadové hospodářství obce Volenice za 2019 -2020
Návrh závěrečného účtu DSO
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Zápis do MŠ na rok 2021/2022
Zápis do 1.třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.2/2021
Platba poplatků v roce 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.1/2021
Informace pro drobnochovatele - ptačí chřipka
Informace k dani z nemovitosti na rok 2021
Oznámení DSO SMOOS
SMOOS - Návrh střednědobého výhledu na 2022-2025
Pozvánka na zasedání Zatupitelstva obce Volenice č.6/2020
Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu
Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Volenice
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021 - ZŠ a MŠ Volenice
Výsledky voleb - Senát 2020 - druhé kolo
Upozornění - změna úředních hodin
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
Výsledky voleb do Senátu ČR
Výsledky krajských voleb 2020 - Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Rozhodnutí- uzavírka Volenice
Oznámení o přerušení elektrické energie - Volenice
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.5/2020
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Informace o konání zasedání Zastupitelstva JK 10.9.2020
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Kraselov
Usnesení č. 4/2020 ze dne 20.8.2020
Oznámení o probíhající stavbě, která řeší náhradu stávajícího vedení NN novým zemním kabelovým vedením
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Nařízení mimořádného opatření
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - Kraselov
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Návrh závěrečného účtu SOSP za rok 2019
KRIZOVÁ KARTA OBCE
Nakládání s odpady v době koronovirové pandémie
ÚŘEDNÍ HODINY
Upozornění pro občany
NOUZOVÝ STAV
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2020
Informace KORONAVIRUS
DSO SOSP Informace dle zákona 250/2000 Sb.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2020
Přerušení provozu Mateřské školy
Střednědobý výhled rozpočtu nákládů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace za období 2021 -2022
Schválený rozpočet na rok 2020 - SOSP
Rozpočet nákládů a výnosů na rok 2020 ZŠ a MŠ Volenice
Bobr evropský Opatření obecné povahy č.1/2015 - změna č.1
Rozpočet DSO SMOOS za rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023
Návrh rozpočtu na rok 2020 SOSP
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace - ZŚ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020 -ZŠ a MŠ Volenice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 -2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - 4.aktualizace Zásad územního rozvoje
Záměr - o zřízení věcného břemene
Návrh rozpočtu na rok 2020 - SMOOS
Schválený závěrečný účet SMOOS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Tažovice
Návrh závěrečného účtu DSO
Návrh závěrečného účtu SMOOS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy
Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2019
Rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti ZŠ Volenice
Pozvánka za zasedaní zastupitelstva č.6/2018 - 18.12.2018
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu v obci Novosedly, Kladruby
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
Dražební vyhláška - elektronická dražba
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/1709 Kraselov
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška - stanovení rozsahu záplavového území - Novosedelský potok
Veřejná vyhláška Novosedelský potok
Návrh veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy- Novosedelský potok
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2017
Oznámení tvorby dokumentace sítě NN
Veřejná vyhláška -Mačický potok
Návrh veřejné vyhlášky - Mačický potok
Veřejná vyhláška - projednání návrhu územního plánu Frymburk
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Volenice
Rozpočet nákládů a výnosů ZŠ a MŠ Volenice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Novosedelský potok
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2017
Návrh střednědobého výhledu MŠ a ZŠ Volenice
Návrh rozpočet nákladů a výnosů MŠ a ZŠ Volenice
Návrh veřejné vyhlášky - Novosedelský potok
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
Prodej pozemkové parcely č.167/2 - v k.ú Tažovice
Střednědobý rozpočtový výhled SMOOS 2019-2021
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 16.6.17
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 14.6.2017
Závěrečný účet DSO za rok 2016
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy
NÁVRH Závěrečný účet DSO SMOOS 2016
Závěrečný účet DSO
Rozhodnutí uzavírka Strašice
Závěrečný účet SOSP 2016
Oznámení /BPEJ/
Zahájení aktualizace BPEJ
SOSP Rozpočet 2017
SMOOS Rozpočet 2017
Rozpočet 2017 -SOSP
Vyhlášení platnosti -obnoveného katastrálního operátu
Návrh rozpočtu na rok 2017 SOSP
Oznámení - částečná revize v KN - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Ohrazenice
Oznámení - obnova katastrálního operátu
Vyhláška - Jaroslav Holák
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně iden. vlastníkem
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení,..
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Závěrečný účet DSO za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011
Městský úřad Strakonice - Oznámení (Domovní čistírna odpadních vod)
Městský úřad Strakonice - Územní rozhodnutí
Městský úřad Strakonice - Oznámení zhájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí (demolice mostu)
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí "Zemní kabel NN 0,4 kV"
Městský úřad Strakonice - Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby
Městský úřad Strakonice - Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí "Stavební úpravy a nástavba skladu pesticidů"
Městský úřad Strakonice - Sdělení "Zemní kabel NN 0,4 kV"
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
Městský úřad Strakonice-oznámení "Prodloužení obecního vodovodu a kanalizace, Volenice"
SMOOS - návrh rozpočtu na rok 2011
Městský úřad Strakonice - Kabelové vedení a přípojka NN Ohrazenice (rozhodnutí)
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí o umístění stavby
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Městský úřad Strakonice - oznámení "Kabelové vedení NN Ohrazenice"
Volby do zastupitelstva obce
Městský úřad Strakonice - oznámení
Doba a místo konání voleb do zastupitelstva obce Volenice
Městský úřad Strakonice - oznámení
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
Závěrečný účet za rok 2009
Závěrečný účet DSO za rok 2009
Návrh závěrečného účtu obce Volenice za rok 2009
Výsledky voleb Tažovice
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
Výsledná kalkulace ceny roku 2009
OÚ Volenice - zapisovatelé okrskových volebních komisí
Oznámení zahájení správního řízení
OÚ Volenice - počet členů okrskových volebních komisí
Veřejně prospěšné práce (Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001)
Návrh rozpočtu na rok 2010 - SOSP
Veřejně prospěšné práce I
Veřejná vyhláška - územní plán obce
EUD - archiv změn