EUD
Informace - sčítání lidí
Zápis do MŠ na rok 2021/2022
Zápis do 1.třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice č.2/2021
Platba poplatků v roce 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.1/2021
Informace pro drobnochovatele - ptačí chřipka
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Informace k dani z nemovitosti na rok 2021
Oznámení DSO SMOOS
SMOOS - Návrh střednědobého výhledu na 2022-2025
Pozvánka na zasedání Zatupitelstva obce Volenice č.6/2020
Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu
Střednědobý výhled rozpočtu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Volenice
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021 - ZŠ a MŠ Volenice
LETÁKY KE COVIDU -19
Výsledky voleb - Senát 2020 - druhé kolo
Upozornění - změna úředních hodin
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu
Výsledky voleb do Senátu ČR
Výsledky krajských voleb 2020 - Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Rozhodnutí- uzavírka Volenice
Oznámení o přerušení elektrické energie - Volenice
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - VOLENICE
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.5/2020
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Informace o konání zasedání Zastupitelstva JK 10.9.2020
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Kraselov
Usnesení č. 4/2020 ze dne 20.8.2020
Oznámení o probíhající stavbě, která řeší náhradu stávajícího vedení NN novým zemním kabelovým vedením
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Nařízení mimořádného opatření
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - Kraselov
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.3/2020
Návrh závěrečného účtu SOSP za rok 2019
Veřejná vyhláška- přechodná úprava provozu / Kraselov/
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2020
KRIZOVÁ KARTA OBCE
Rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů 9.4.2020
Nakládání s odpady v době koronovirové pandémie
Stanovisko ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti v době nouzového stavu
Opatření k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021
ÚŘEDNÍ HODINY
Mimořádné nařízení vlády -senioři
Proč nosit roušku
Důležité informace - Poliklinika Strakonice
Upozornění pro občany
Zavedené opatření spojených s vyhlášením nouzového stavu
ČEVAK - pitná voda - ujištění
NOUZOVÝ STAV
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2020
Informace KORONAVIRUS
Vybírání poplatků za odpady a za psy na rok 2020
DSO SOSP Informace dle zákona 250/2000 Sb.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2020
Přerušení provozu Mateřské školy
Informace k dani z nemovitých věcí
Celkový součet Tříkralové sbírky 2020 - farní charita Katovice
Informace k dani z nemovitosti za rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu nákládů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace za období 2021 -2022
Schválený rozpočet na rok 2020 - SOSP
Rozpočet nákládů a výnosů na rok 2020 ZŠ a MŠ Volenice
Bobr evropský Opatření obecné povahy č.1/2015 - změna č.1
Rozpočet DSO SMOOS za rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023
Návrh rozpočtu na rok 2020 SOSP
Opatření obecné povahy č.1/2015 - návrh změny - Bobr evropský
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace - ZŚ a MŠ Volenice
Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020 -ZŠ a MŠ Volenice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 -2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - 4.aktualizace Zásad územního rozvoje
Záměr - o zřízení věcného břemene
Návrh rozpočtu na rok 2020 - SMOOS
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.5/2019
Slavnostní zahájení školního roku 2019-2020
Oznámení - platba hrobových míst
Pozvánka na zasedání obce Volenice č.4/2019
Schválený závěrečný účet SMOOS
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Tažovice
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice 3/2019
Návrh závěrečného účtu DSO
Návrh závěrečného účtu SMOOS
Oznámení: Přerušení provozu MŠ
veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2019
Zápis do MŠ Volenice 2018/2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy
Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.1/2019
OZNÁMENÍ - HROBY
Rozpočet nákladů a výnosů hlavní činnosti ZŠ Volenice
Střednědobý výhled rozpočtu nákládů a výnosů ZŠ Volenice
Pozvánka za zasedaní zastupitelstva č.6/2018 - 18.12.2018
Zasedání zastupitelstva JK
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu v obci Novosedly, Kladruby
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018 -2022
Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 - SMOOS
Dražební vyhláška - elektronická dražba
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/1709 Kraselov
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Plzeňského kraje
Veřejná vyhláška - stanovení rozsahu záplavového území - Novosedelský potok
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Zasedání zastupitelstva obce Volenice č.4/2018
Nález klíčů
Veřejná vyhláška Novosedelský potok
Návrh veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy- Novosedelský potok
Informace - odečty elektroměrů a plynoměrů
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2017
Pouťová zábava 2018
Zasedaní Zastupitelstva obce Volenice č.3/2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.2/2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
Pozvánka - DEN MATEK
Zápis do 1. třídy ZŠ Volenice
Veřejná vyhláška Plzeňský kraj
Oznámení - ustanovení opatrovníka
Pozvánka na Zasedání obce Volenice č.1/2018 - které se koná 15.3.2018 od 19.00 hod.
Oznámení tvorby dokumentace sítě NN
Veřejná vyhláška -Mačický potok
Návrh veřejné vyhlášky - Mačický potok
Veřejná vyhláška - projednání návrhu územního plánu Frymburk
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Volenice
Rozpočet nákládů a výnosů ZŠ a MŠ Volenice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Novosedelský potok
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č.6/2017
Návrh střednědobého výhledu MŠ a ZŠ Volenice
Návrh rozpočet nákladů a výnosů MŠ a ZŠ Volenice
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR 2017
Návrh veřejné vyhlášky - Novosedelský potok
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
Prodej pozemkové parcely č.167/2 - v k.ú Tažovice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice č. 5/2017
Střednědobý rozpočtový výhled SMOOS 2019-2021
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Rozhodnutí - uzavírka Tažovice
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 16.6.17
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 14.6.2017
Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice č.III/17222
Závěrečný účet DSO za rok 2016
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy
NÁVRH Závěrečný účet DSO SMOOS 2016
Závěrečný účet DSO
Rozhodnutí uzavírka Strašice
Veřejná vyhláška -odbor dopravy
Oznámení o ukončení bonitovaných jednotek
Závěrečný účet SOSP 2016
Oznámení /BPEJ/
Zahájení aktualizace BPEJ
Veřejná vyhláška -přechodné úpravy provozu
SOSP Rozpočet 2017
SMOOS Rozpočet 2017
Rozpočet 2017 -SOSP
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 1/2017
Vyhlášení platnosti -obnoveného katastrálního operátu
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 4/2016
Veřejná výzva na funkci účetní obce Volenice
Návrh rozpočtu na rok 2017 SOSP
Oznámení - částečná revize v KN - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Tažovice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Ohrazenice
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 2/2016
Oznámení - obnova katastrálního operátu
Závěrečný účet za rok 2015 SOSP
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 1/2016
Exekuční příkaz
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Volenice 7/2015
Vyhláška - Jaroslav Holák
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně iden. vlastníkem
Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Finanční úřad ve Strakonicích - Informace k dani z nemovitostí na rok 2013
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení,..
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Návrh rozpočtu na rok 2013 - SMOOS
Návrh rozpočtu na rok 2013 - SOSP
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje 2012
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení
e-on - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
Nařízení města Strakonice č. 5/2012
Závěrečný účet DSO za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011
Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Návrh závěrečného účtu obce Volenice za rok 2011
Veřejné výběrové řízení
Pozvánka na I. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Městský úřad Strakonice - Oznámení (Domovní čistírna odpadních vod)
Městský úřad Strakonice - Územní rozhodnutí
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Městský úřad Strakonice - Oznámení zhájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí (demolice mostu)
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí "Zemní kabel NN 0,4 kV"
Městský úřad Strakonice - Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby
Finanční úřad - zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od r. 2011
Finanční úřad - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, splatnost daně z nemovitostí
Městský úřad Strakonice - Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí "Stavební úpravy a nástavba skladu pesticidů"
Městský úřad Strakonice - Sdělení "Zemní kabel NN 0,4 kV"
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Městský úřad Strakonice-oznámení "Prodloužení obecního vodovodu a kanalizace, Volenice"
Městský úřad Strakonice-oznámení "Stavební úpravy a nástavba skladu pesticidů"
Městský úřad Strakonice - oznámení "přístavba a stavební úpravy r. domu č.p. 86"
Zápis do I. třídy ZŠ a MŠ VOLENICE
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice
SMOOS - návrh rozpočtu na rok 2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Návrh rozpočtu na rok 2011
Městský úřad Strakonice - Kabelové vedení a přípojka NN Ohrazenice (rozhodnutí)
Návrh rozpočtu roku: 2011
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Volenice
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Volenice
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Městský úřad Strakonice - rozhodnutí o umístění stavby
Městský úřad Strakonice - oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Městský úřad Strakonice - oznámení "Kabelové vedení NN Ohrazenice"
Volby do zastupitelstva obce
Městský úřad Strakonice - oznámení
Doba a místo konání voleb do zastupitelstva obce Volenice
e-on - upozornění vlastníkům nemovitostí
Městský úřad Strakonice - oznámení
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
Vyhlášení popisu věci
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce Volenice
Závěrečný účet za rok 2009
Závěrečný účet DSO za rok 2009
Návrh závěrečného účtu obce Volenice za rok 2009
Výsledky voleb Volenice
Výsledky voleb Tažovice
Městský úřad Strakonice - Rozhodnutí
OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení,...(El.vedení NN, Volenice)
Výsledná kalkulace ceny roku 2009
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb (Volenice)
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb (Tažovice)
Městský úřad Strakonice (Odbor - stavební úřad)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.4.2010
OÚ Volenice - zapisovatelé okrskových volebních komisí
OÚ Volenice - počet a sídla volebních okrsků
Městský úřad Strakonice (Odbor - stavební úřad)
Oznámení zahájení správního řízení
OÚ Volenice - počet členů okrskových volebních komisí
Výzva Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, pro vlastníky lesa
Městský úřad Strakonice rozhodnutí
Zápis do mateřské školy na školní rok 2010/2011
Zákl. informace správce daně k podání daň. přiznání k dani z příjmů fyz. osob
Městský úřad Strakonice OZNÁMENÍ
Veřejně prospěšné práce (Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001)
Zápis do 1. třídy v ZŠ a MŠ VOLENICE
Návrh rozpočtu na rok 2010 - SOSP
Návrh rozpočtu na rok 2010 - SMOOS
Veřejně prospěšné práce I
USNESENÍ (dražební vyhláška)
Závěrečný účet za rok 2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (za rok 2008)
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009
Veřejná vyhláška - územní plán obce
Zápis do mateřské školy na školní rok 2009/2010
Veřejná vyhláška - územní plán obce
Veřejná výzva
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.4
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.3
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.2
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - výdaje, str.1
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - příjmy, str.2
Návrh rozpočtu obce Volenice na rok 2009 - příjmy, str.1
Upozornění - číslo účtu
Formulář - kácení dřevin
Formulář - číslo popisné
Platné občanské průkazy - VI.
Platné občanské průkazy - V.
Platné občanské průkazy - IV.
Platné občanské průkazy - III.
Platné občanské průkazy - II.
Platné občanské průkazy - I.
EUD - archiv změn