Podpořené projekty - publicita

Novostavba požární zbrojnice v obci Volenice

Projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Cílem projektu je výstavba nového objektu hasičské zbrojnice, které poskytne bezpečné a fungující zázemí as podmínky pro činnost složek IZS při řešení krizových situací a mimořádných  událostí.

Projekt řeší výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičú v obci Volenice z důvodu navyhovujícího stavu a dispozičního zařízení, vchod a východ z administrativní části je přímo do silnicea kapacita požární zbrojnice je pouze pro jedno zásahové vozidlo.
V následujících letech lze očekávat větší četnost extrémních projevů počasí (intenzivní dešťové srážky, povodně, sucho apod.). Významnou součástí ochrany obyvatelstva a životního prostředí před dopady mimořádných událostí v důsledku přírodních a antropogenních rizik v důsledku změny klimatu je existence systému včastná predikce, varování a vyrozumění ohražených obyvatel a jeho další rozvoj.