Podpořené projekty - publicita

Obec Volenice - oprava veřejného osvětlení

 

Zobrazit zdrojový obrázek

Akce byla potpořena z účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Číslo  smlouvy: SDO/OEZI/1823/2023

Jihočeský kraj mám poskytl neinvestiční dotaci ve výši 270 000 Kč

Projekt byl realizován 4/2023 - 6/2023

Fotodokumentace po realizaci

 

    

    

 

Fotodokumentace před realizací