Podpořené projekty - publicita

OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE NA p.č.334/43 v k.ú VOLENICE


FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:  

 

 

   

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

   

STAV PO REALIZACI