Podpořené projekty - publicita

Rekonstrukce vytápění budovy jídelny ZŠ Volenice a střediska – Jídelna čp.134, Středisko a chodba čp. 41

Zobrazit zdrojový obrázek

Akce byla potpořena z účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Číslo  smlouvy: SDO/OEZI/1977/22

Jihočeský kraj mám poskytl investiční dotaci ve výši 300 000 Kč

Fotodokumentace po realizaci

Rekonstrukce vytápění budovy jídelny ZŠ Volenice a střediska – Jídelna čp.134, Středisko a chodba čp. 41  Rekonstrukce vytápění budovy jídelny ZŠ Volenice a střediska – Jídelna čp.134, Středisko a chodba čp. 41  Rekonstrukce vytápění budovy jídelny ZŠ Volenice a střediska – Jídelna čp.134, Středisko a chodba čp. 41

Rekonstrukce vytápění budovy jídelny ZŠ Volenice a střediska – Jídelna čp.134, Středisko a chodba čp. 41  Rekonstrukce vytápění budovy jídelny ZŠ Volenice a střediska – Jídelna čp.134, Středisko a chodba čp. 41  Rekonstrukce vytápění budovy jídelny ZŠ Volenice a střediska – Jídelna čp.134, Středisko a chodba čp. 41

Rekonstrukce vytápění budovy jídelny ZŠ Volenice a střediska – Jídelna čp.134, Středisko a chodba čp. 41