Podpořené projekty - publicita

Zajištění energetických úspor budovy II.stupně a tělocvičny ZŠ Volenice

  Jihočeský kraj poskytnul účelovou dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020 na Úroky z úvěru

  číslo smlouvy SDO/OREG/178/21

 https://www.kraj-jihocesky.cz

Vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Volenice

 

 

 

Zajištění energetických úspor budovy II.stupně a tělocvičny ZŠ Volenice    Zajištění energetických úspor budovy II.stupně a tělocvičny ZŠ Volenice

Zajištění energetických úspor budovy II.stupně a tělocvičny ZŠ Volenice    Zajištění energetických úspor budovy II.stupně a tělocvičny ZŠ Volenice

Zajištění energetických úspor budovy II.stupně a tělocvičny ZŠ Volenice