Podpořené projekty - publicita

Zavedení sběru a svozu bioodpadu v obci Volenice

 

Zavedení sběru a svozu bioodpadu v obci Volenice

Akce : Zavedení sběru a svozu biiodpadu v obci Volenice

CZ.1.02/4.1.00/15.27108,115D242003870

PODPORA ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Operační program životního prostředí  - 2 652 425 Kč

SFŽP  ČR  - 156 025 Kč 

 

 

Zavedení sběru a svozu bioodpadu v obci Volenice   Zavedení sběru a svozu bioodpadu v obci Volenice  Zavedení sběru a svozu bioodpadu v obci Volenice

Zavedení sběru a svozu bioodpadu v obci Volenice  Zavedení sběru a svozu bioodpadu v obci Volenice