Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace- Obnova vodní nádrže v obci Volenice 2.část

https://www.obecvolenice.eud.cz/www/obecvolenice/fs/vyzva-k-podani-nabidky-a-zadavaci-dokumentace-obnova-vodni-nadrze-v-obci-volenice-2.cast.pdf